1. รายงานฐานะการเงิน
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จำนวนสมาชิกสามัญ
             6,242     คน
จำนวนสมาชิกสมทบ
             1,611     คน
เงินทุนเรือนหุ้น  :
   สมาชิกสามัญ  
   สมาชิกสมทบ
 
   966,136,710.00 บาท
   167,628,250.00 บาท
เงินรับฝาก
2,169,473,563.06 บาท
เงินให้กู้
2,365,440,129.00 บาท
ทุนสำรอง
124,875,314.78 บาท
ทุนอื่น ๆ
   160,122,695.98 บาท

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์

3,714,502,893.10 บาท

หนี้สิน

2,179,522,491.08 บาท

ทุน

1,418,762,970.76   บาท

 

ข่าว 2

ข่าว 2

12-12-2559 Hits:524 News Super User

อ่านต่อ...

ข่าว 1

ข่าว 1

12-12-2559 Hits:511 News Super User

อ่านต่อ...
More from this category
f t g m
Copyright 2018 - สนใจ ห่วงใย รับใช้ แบ่งปัน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด
46/31 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.  034-385003-5, 034-385899  
Fax. 034-385003-5, 034-385899 ต่อ 111
E-mail : creditpeter@creditpeter.com
             cupeter.2513@gmail.com